VACCINERING AV KATT

För katter finns tre basvaccin som alla katter behöver vaccineras med. De skyddar mot kattens parvovirus, så kallad kattpest, mot kattens calicivirus och mot herpesvirus som orsakar kattsnuva.

Kattungen vaccineras en första gång vid 7 – 8 veckors ålder, ytterligare en gång vid 12 – 13 veckors ålder och därefter ges den tredje och sista injektionen i grundvaccinationen vid cirka ett års ålder. Ofta sker de två första vaccinationerna hos uppfödaren innan kattungen flyttar till sitt nya hem, men det är viktigt att komma ihåg att fråga om kattungen är vaccinerad. Om kattungen är vaccinerad med ett avdödat vaccin behöver ytterligare en vaccination göras vid ungefär 16 veckors ålder för att få fullgod immunitet.

Efter vaccinationen vid ett års ålder sker revaccination mot kattpest sedan vart tredje år under resten av kattens liv.

Revaccination mot kattsnuva ges årligen för katter som har en förhöjd risk att utsättas för smitta, det vill säga katter som vistas utomhus i områden med många andra katter, katter som ibland vistas på pensionat, deltar i utställningar och katter som bor i grupp som skiftar sammansättning av individer. Katter som bor ensamma, enbart vistas inomhus, aldrig är på pensionat eller utställningar och inte heller kommer i kontakt med andra katter som är på pensionat eller utställningar behöver endast revaccineras mot kattsnuva vart tredje år.

Vi rekommenderar att vaccination görs med så kallat levande vaccin, eftersom det ger ett effektivare skydd. Vi hjälper dig gärna med att se vilken typ av vaccin din katt har fått om du är osäker.

Utöver basvaccinerna kan även andra vaccinationer behövas, eftersom risken för att drabbas av smittor varierar med olika livsstil och levnadsmiljöer. För att optimera din katts vaccinationsskydd behöver en veterinär bedöma förutsättningarna för varje katt individuellt.

Kattpest
Kattpest orsakas av kattens parvovirus (Feline PanleukopeniaVirus, FPV). Vaccination mot kattpest ger ett mycket effektivt och säkert skydd mot att bli sjuk. En katt kan vara smittad och sprida virus vidare utan att själv visa några som helst tecken på sjukdom. Viruset sprids via avföring och en smittad katt kan avge virus under många månader. Parvovirus är mycket motståndskraftigt och kan överleva i omgivningen i över ett års tid och fortfarande infektera nya katter som kommer i kontakt med det. Detta gör det möjligt för viruset att föras vidare på skor och andra föremål och smitta en katt som enbart lever inomhus. En vaccinerad katt som infekteras med parvovirus blir inte sjuk och sprider inte heller virus vidare.

Symtomen på kattpest kan variera kraftigt, från att vissa vuxna katter inte blir sjuka alls, till att framför allt unga katter drabbas hårt med stor risk att dö. Symtomen kan variera från lite feber och allmän trötthet under några dagar till hög feber, buksmärtor, kräkningar, diarré och uttorkning som kan orsaka akuta dödsfall inom några timmar från de första sjukdomstecknen. Om dräktiga kattor infekteras kan de få missfall eller föda kattungar med hjärnskador, även om de själva inte blir sjuka.

Kattsnuva
Kattsnuva är ett samlingsbegrepp för infektionssjukdom med symtom från ögon, nos och luftvägar. Kattsnuva orsakas vanligen av kattens calicivirus (Feline Calici Virus, FCV), kattens herpesvirus typ 1 (Feline Herpes Virus type 1, FHV-1) och av bakterier som Chlamydophila felis (C. felis), Bordetella bronchiseptica (B. bronchiseptica) och vissa mycoplasmaarter. Det är också vanligt med blandinfektioner och symtombilden är mycket liknande, oavsett vilken bakterie eller virusart som orsakar sjukdomen.

Eftersom både calicivirus och herpesvirus är vanligt förekommande och kan orsaka betydande sjukdom och lidande för katten, rekommenderas att alla katter ska vaccineras mot dem, även om vaccination inte ger ett fullständigt skydd. Vaccination minskar avsevärt risken för att bli sjuk och även risken att drabbas av efterföljande komplikationer av sjukdomen, vilket annars är vanligt. Katter kan, trots att de är vaccinerade, infekteras med båda dessa virus och sprida dem vidare utan att själva vara sjuka, men vaccination minskar utsöndringen av virus så att smittspridningen begränsas.

Calicivirus är ett virus som snabbt muterar (det vill säga råkar göra förändringar i sin arvsmassa när den kopierar den för att göra nya viruspartiklar) och därmed finns många olika varianter samtidigt. Vaccination kan inte ge antikroppar som skyddar fullständigt mot alla olika varianter av calicivirus, men det ger skydd genom att antikroppar mot en variant av viruset i viss mån kan korsreagera med andra varianter av calicivirus och därmed ger ett brett skydd.

Vanliga symtom vid infektion med calicivirus är blåsor och sår i munnen, nysningar och infektion i ögon, nos och övre luftvägar med hög feber och ibland lunginflammation och även  ledinflammation som orsakar hälta. Viruset utsöndras i sekret från nos, mun och ögon och är motståndskraftigt mot många desinfektionsmedel. Viruset överlever i omgivningen i över en månad, vilket bidrar till att smittan lätt sprids indirekt. Det finns även en extra aggressiv form av viruset som drabbar vuxna katter hårdare än unga och har en mycket hög dödlighet. Katter kan sprida virus under lång tid utan att själva visa tecken på sjukdom.

Kattens herpesvirus kallas även rhinotracheitvirus. Har katten en gång smittats med herpesvirus kan viruset gömma sig kvar i kroppen under resten av livet och vid exempelvis stress eller försvagat immunförsvar åter aktiveras och orsaka sjukdom. Förutom symtom som infektion i ögon, nos och luftvägar med feber och snuva kan herpesvirus även orsaka sår på ögonens hornhinnor.

Rabies
Vaccination mot rabies kan ges till hundar, katter och illrar. Vaccination av katt kan ske tidigast från 12 veckors ålder. Vaccinationsintervallen skiljer sig åt beroende på vilket vaccin som används. Vid vaccinering med Rabisin vet från tillverkaren Merial grundvaccineras katten med två injektioner med tre till fyra veckors intervall och därefter behövs årlig revaccination. Vid vaccination med Nobivac Rabies vet från tillverkaren Intervet ges en injektion som grundvaccination och därefter behövs revaccination vart tredje år.

Det är viktigt att noga kontrollera hur länge din katts rabiesvaccination är giltig. Om giltigheten har gått ut måste du börja om från början med vaccinering och eventuella väntetider och provtagningar som behövs innan din katt får resa.
Det finns också andra vaccin som kan vara aktuella för enskilda djur vid speciella situationer. Kontakta oss om du har frågor kring vaccination. Fördjupad information om vilka sjukdomar din katt kan vaccineras mot finner du på www.sva.se.

Trevligt att du valt att kontakta oss

Vi tar inte emot bokningar online, ring oss för rådgivning och bokning!

Stockholms Djurklinik
Org nr 556411-7496 Stockholms Djurklinik, registred trademark