VACCINATION AV KANIN

Kaninpest och kaningulsot är allvarliga virussjukdomar som drabbar både vilda som tama kaniner. Alla kaniner, framförallt de som träffar andra kaniner och utsätts för knott och myggor, bör vaccineras mot kaninpest varje år. Tänk på att även kaniner som bara vistas inomhus kan smittas, genom att exempelvis skor eller växter kan bära på smitta. Kaniner som vistas landets södra halva bör också vaccineras mot kaningulsot.

För tillfället har vi inte vaccin för kaniner. Om du vill vaccinera din kanin hänvisar vi till andra kliniker

Vaccination av kanin hos Stockholms Djurklinik

Kaninpest

Kaninpest kallas även myxomatos och orsakas av ett virus. Infektionen orsakar knöliga svullnader, framför allt i ansiktet, feber och en kraftig varig infektion i ögon och nos. På grund av nedsatt allmäntillstånd och att ögonen svullnar igen helt kan kaninen inte söka föda och svälter ihjäl. Viruset sprids via bett av myggor och vid kontakt med nos och ögonsekret från sjuka kaniner. Viruset kan också överleva i miljön och indirekt smitta är vanligt och sker genom att kaninen kommer i kontakt med exempelvis växter eller föremål som en sjuk kanin nosat på.

 

Kaningulsot

Kaningulsot kallas även RVHD (Rabbit Viral Hemorrhagic Disease) och orsakas av ett calicivirus som ger akut hepatit (leverinfektion). Sjukdomen har länge har funnits i södra Sverige, men är nu även spridd upp till oss i Mälardalen. Det har på senare år uppkommit en ny variant av kaningulsot som kallas RVHD2. Den klassiska formen av RVHD leder till att kaninen mycket plötsligt blir svårt sjuk i en sjukdom som nästan alltid är dödlig. Ibland kan blödningar ses från nos, mun och ändtarm, men ofta hittas kaninen bara död utan föregående tecken på sjukdom. RVHD2 ger samma symtom som klassisk RVHD, men förloppet i sjukdomen är långsammare. Kaniner under två månaders ålder är immuna mot smitta med klassisk RVHD, men inte mot smitta med RVHD2.

 

Vaccin mot kaninpest och kaningulsot

Det finns vaccin som skyddar mot både kaninpest och kaningulsot. Nobivac Myxo-RHD, som är det vaccin som är registrerat i Sverige, skyddar mot klassisk RVHD och mot kaninpest. Vaccinet ges i grundvaccination som endast en injektion och därefter behöver kaninen revaccineras en gång per år. Tyvärr skyddar Nobivac Myxo-RHD inte mot den nya varianten av gulsot, RVHD2. För att skydda din kanin mot RVHD2 krävs ett annat vaccin som kan ges samtidigt som Nobivac Myxo-RHD. Det finns ännu inte något godkänt registrerat vaccin mot RVHD2 i Sverige, utan vaccinet måste köpas in från utlandet efter ansökan om ett särskilt tillstånd hos Läkemedelsverket, det vill säga ett så kallat licenspreparat. Vaccination mot RVHD2 ges som två injektioner i grundvaccinationen och sedan behövs revaccination två gånger per år. Kaninen kommer att behöva injektioner vid två tillfällen per år för att ha bästa möjliga skydd mot dessa sjukdomar.

 

Mer som du kan göra för att undvika att din kanin blir smittad

Förutom vaccination finns det flera åtgärder för att minska risken för att din kanin ska bli sjuk. Skydda din kanin mot myggor och andra bitande insekter. Hindra vilda kaniner från att komma i kontakt med din kanin och undvik även att samla växter till din kanin i områden där vilda kaniner finns. Var alltid noga med att tvätta händer och byta kläder och skor innan du umgås med din kanin om du har klappat okända kaniner eller vistats i områden där vilda kaniner finns.

Kontakta oss

 

Vi svarar så fort vi kan på e-post som skickas via det här formuläret. Tidsbokning sker endast via telefon.

 

Ring oss på 08-80 84 01 om...

  • du vill boka tid hos oss 
  • ditt ärende är brådskande
  • du behöver rådgivning 

Stockholms Djurklinik

Org nr 556411-7496 Stockholms Djurklinik, registred trademark