VACCINATION AV HUND

Olika sorters vaccin för hundar och vad de skyddar mot

I Sverige vaccineras hundar framförallt mot valpsjuka, hepatit, parvovirus och kennelhosta. Ibland, som till exempel om hunden vistas i andra länder, finns behovet av ytterligare vaccin för att hunden ska slippa drabbas av andra smittor. Våra veterinärer kan bedöma vad just din hund behöver för att ha ett optimalt skydd mot sjukdomar. För att hunden ska ha ett optimalt vaccinationsskydd är det väldigt viktigt att vaccineringarna görs enligt rekommendation.

 Vaccination av hund på Stockholms Djurklinik

Vaccin mot vanligt förekommande sjukdomar

För hundar finns kallade basvaccin som alla hundar behöver vaccineras med för att skyddas mot valpsjuka, hepatit och sjukdomar som orsakas av parvovirusinfektion. Kennelhosta är också en vanlig sjukdom som vi starkt rekommenderar hundägare att se till att hunden är vaccinerad mot, även om vaccinet mot kennelhosta inte är ett basvaccin.

De vanligaste vaccinen heter DHPPi, Pi och KC. DHPPi ger skydd mot samtliga sjukdomar som nämns i stycket ovan, det vill säga valpsjuka, hepatit, sjukdomar som orsakas av parvovirusinfektion och kennelhosta. Pi och KC ger enbart skydd mot kennelhosta.

 

Hur ofta ska min hund vaccineras?

Hundar ska vaccineras med DHPPi vid….

8 veckors ålder

12 veckors ålder

1 års ålder

Därefter är det vaccinationsdags en gång om året. DHPPi och Pi/KC varvas. Var tredje år vaccineras hunden med DHPPi och de två åren däremellan ges endast Pi eller KC.

Svårt att hålla reda på när det är vaccinationsdags?
Inga problem. Våra besökare kan alltid be om att få en påminnelse via sms eller brev när det är dags att fylla på grundvaccinet (bortsett från rabies och andra specialvaccin eftersom reglerna ändras emellanåt, Jordbruksverket har mer information om detta). Är du osäker på hur lång tid det ska gå mellan vaccinationerna är du alltid välkommen att kontakta oss!

 

Vaccin för skydd under utlandsvistelsen

Basvaccinet räcker vanligtvis i Sverige, men ska hunden åka utanför landet är rabiesvaccinationen ett måste. Beroende på vart du och din hund ska resa kan det vara aktuellt med vaccinationer mot leptospiros och leishmania.

Ska du resa utomlands med din hund? Kontakta Jordbruksverket eller svenska ambassaden i det land du ska åka till för att veta vad som gäller för just det landet.

Priser, vaccination hund

Nobivac DHP: Mot valpsjuka, smittsam leverinflammation och parvovirus.
580 kronor

Nobivac DHPPi: Mot valpsjuka, smittsam leverinflammation, parvovirus och kennelhosta. Pi-delen i vaccinet ger skydd mot ett av smittämnena som orsakar kennelhosta. 
595 kronor

Nobivac DHP och KC: Mot valpsjuka, smittsam leverinflammation, parvovirus och kennelhosta. KC-vaccinet ges i form av näsdroppar och skyddar mot två av de smittämnen som orsakar kennelhosta. 
625 kronor

Nobivac KC: Mot kennelhosta. KC-vaccin är näsdroppar som skyddar mot två av de smittämnen som orsakar kennelhosta.
400 kronor

Nobivac Pi: Mot kennelhosta. Pi-vaccinet ger skydd mot ett smittämne som orsakar kennelhosta.
400 kronor

Nobivac Rabies Vet: Mot rabies. Vaccinationen krävs för hundar som ska resa utomlands och komma tillbaka till Sverige. Första rabiesvaccinationen kan ges vid 3 månaders ålder och har en karenstid på 21 dagar. Du får alltså inte resa inom 21 dagar efter hunden fått sin vaccination. Omvaccination görs var tredje år och har ingen karenstid om den görs innan giltighetstiden gått ut. Hundar som endast befinner sig i Sverige och Norge där vi inte har rabies behöver inte vaccineras. 
610 kronor

Nobivac L4: Mot leptospiros. Rekommenderas för hundar som ska resa till de länder där bakterien förekommer, men är inget krav. Hunden ska vaccineras vid två tillfällen som uppstartsdos med 4 veckors mellanrum. Därefter sker omvaccination regelbundet. I Sverige har vi inte leptospiros och därför rekommenderas det främst till hundar som ska resa. 
520 kronor

Stockholms Djurklinik

Org nr 556411-7496 Stockholms Djurklinik, registred trademark