VACCINERING AV HUND

För hundar finns tre så kallade basvaccin som alla hundar behöver vaccineras med. De skyddar mot parvovirus, smittsam leversjukdom och valpsjuka.

Valpen vaccineras en första gång vid 7 – 8 veckors ålder. Detta görs vanligen hos uppfödaren innan valpen flyttar till sitt nya hem. Vid 12 – 13 veckors ålder ges en andra vaccination och vid ett års ålder ges den tredje och sista injektionen i grundvaccinationen. Därefter behöver hunden en ny vaccindos vart tredje år under resten av hundens liv.
Utöver basvaccinerna kan även andra vaccinationer behövas, beroende på att risken för att drabbas av smittor varierar med olika livsstil och levnadsmiljöer. För att optimera din hunds vaccinationsskydd behöver en veterinär bedöma förutsättningarna från fall till fall.

Valpsjuka
(Canine Distemper Virus, CDV). Viruset sprids genom direktkontakt mellan hundar och via droppsmitta i luften. Som namnet antyder drabbas valpar och unga hundar värst. Typiskt är allvarlig lunginflammation med nedsatt allmäntillstånd, hög feber, tung andning och varigt sekret från nos och ögon. Hunden kan också kräkas och få diarré. Dräktiga tikar som smittas kan få missfall eller föda svaga valpar som dör. Sjukdomen kan orsaka allvarliga hjärnskador som visar sig först veckor till månader efter att hunden smittats och resulterar i krampanfall. Valpar kan också drabbas av smärtsamma tandskador på grund av att sjukdomen skadar anlagen till vuxentänderna så att tänderna senare kan behöva dras ut.

 

Kennelhosta
Kennelhosta är ett samlingsnamn för kikhosteliknande symtom hos hund. Det finns flera smittämnen som orsakar kennelhosta och de kan förekomma enskilt eller i kombination. De klassiska symtomen är akut hosta som ibland leder till kväljningar och upphostat vitt slem. Hunden kan också ha feber i början av sjukdomen.

 

Vaccinet mot kennelhosta är inte ett så kallat basvaccin, men rekommenderas om hunden vistas på dagis, på hundpensionat, ofta träffar andra hundar i parker eller deltar i träningar och tävlingar. Vaccinet skyddar inte helt mot infektion, men gör så att hunden blir mindre sjuk, snabbare tillfrisknar och sprider mindre smitta vidare. För att ha bästa möjliga skydd mot kennelhosta behöver vaccinationen ges varje år.

 

Hundens parainfluensavirus typ 2 (CPiV-2) är den vanligaste orsaken till kennelhosta och ger upphov till en övre luftrörskatarr. Smittan sprids mycket lätt mellan hundar via noskontakt och genom hosta/nysningar och gemensamma vattenskålar. Den drabbade hunden smittar andra hundar under första veckan.

 

Bordetella bronchispetica är en bakterie som normalt kan finnas i luftvägarna hos friska hundar, men också kan orsaka kennelhosta. Det är framför allt unga hundar som får kennelhosta orsakad av Bordetella bronchiseptica. Till skillnad från parainfluensaviruset kan Bordetella utsöndras från den smittade hunden i flera månader efter att symtomen klingat av.

 

Diagnosen kennelhosta ställs vanligen utifrån bedömning av de kliniska symtomen. De flesta hundar blir friska utan annan behandling än vila. Ibland kan veterinären skriva ut hostdämpande medicin. Det är lämpligt att ta tempen på hunden dagligen för att se att febern inte kvarstår. Om hunden blir slö, fortfarande har feber eller får svårt att andas måste veterinär kontaktas.

 

Leptospiros
Leptospiros orsakas av bakterien Leptospira interrogans. Leptospira kan infektera många olika däggdjur, och smittade gnagare är en viktig bidragande orsak till att smitta sprids vidare till både hund och människa. Smitta till katt är ovanlig. En sjukdom som kan spridas från djur till människa kallas för en zoonos. Symtomen vid leptospirosinfektion kan vara feber, ökad törst och urinering samt ledinflammation och blödningar i slemhinnor. Symtomen är ofta relativt milda och övergående, men kan ibland leda till att lever och njurar skadas allvarligt. Leptospirabakterien fäster sig i njurarna och utsöndras via urinen. En infekterad hund kan utsöndra bakterier i urinen under många månader. Smittan kan spridas vidare, dels vid direkt kontakt med ett smittat djur eller dess urin, men även indirekt genom att urin som innehåller bakterier förorenar omgivningsmiljön.

 

Vid resa utanför Norden rekommenderas vaccination mot leptospiros, speciellt om hunden ska vistas i skogs- och vattenområden, lantbruksmiljö eller hundrika miljöer som en kennel eller utställning. Leptospiros förekommer även i Sverige, men är tack vare vårt kalla klimat ovanligt. Vaccinet ger inte fullt skydd mot smittan, men gör att hunden inte blir lika allvarligt sjuk om den drabbas.

 

Rabies
Rabies orsakas av ett virus och är en dödlig sjukdom som drabbar både djur och människa (zoonos). Husdjur som enbart vistas i Sverige behöver inte vaccineras eftersom rabies inte finns i Sverige. Enligt världshälsoorganisationen (WHO) dör 30 000 till 70 000 människor årligen av rabies. Sjukdomen är vanligast i Indien, Kina och Afrika, men förekommer även relativt frekvent i delar av Europa.

 

Vaccination mot rabies kan ges till hundar, katter och illrar. Vaccination av hund kan ske tidigast från 12 veckors ålder. Grundvaccinationen består av en injektion. Revaccinering behöver sedan göras vart tredje år om vaccinet Nobivac Rabies vet från tillverkaren Intervet används. Om din hund är vaccinerad med Rabisin vet från tillverkaren Merial ska den första revaccinationen göras ett år efter grundvaccineringen och därefter räcker det med att vaccinera vart tredje år.

 

Det är viktigt att noga kontrollera hur länge din hunds rabiesvaccination är giltig. Om giltigheten har gått ut måste du börja om från början med vaccinering och eventuella väntetider och provtagningar som behövs innan din hund får resa.
Fördjupad information om vilka sjukdomar din hund kan vaccineras mot finner du på www.sva.se

Trevligt att du valt att kontakta oss

Vi tar inte emot bokningar online, ring oss för rådgivning och bokning!

Stockholms Djurklinik
Org nr 556411-7496 Stockholms Djurklinik, registred trademark