VACCINERING – ALLMÄN INFO

Vaccin är läkemedel som ges för att förebygga smittsamma sjukdomar och bidrar till ett gott djurskydd genom att förhindra sjukdom och lidande. Vaccination kan liknas vid en försäkring mot utbrott av allvarliga sjukdomar i framtiden.

När många individer i en grupp är vaccinerade ger det också ett passivt skydd för dem som inte har fullgott vaccinationsskydd, exempelvis valpar och kattungar. Det indirekta skyddet uppkommer genom att smittämnet inte kan spridas vidare när det har svårt att hitta individer att infektera, och därmed bryts smittkedjan.

Ett vaccin består av ett avdödat eller levande, men kraftigt försvagat, smittämne som lär kroppens immunförsvar att känna igen smittan och bilda antikroppar som skyddar mot det. När djuret har antikroppar mot ett smittämne kan kroppen snabbt och effektivt bekämpa en framtida infektion och djuret slipper bli sjukt.

En vaccination ska endast ges till friska djur som har ett immunförsvar som förväntas kunna tillgodogöra sig vaccinet.
Det tar tid för kroppen att hinna bygga upp antikroppar mot smittämnet i vaccinet. Effekten av en vaccination är därför inte ögonblicklig, utan det dröjer från några dagar till cirka tre veckor innan full effekt utvecklats. Det är viktigt att tänka på att det tar tid för vaccinationen att få full effekt framför allt för unga djur, som är känsligare för infektioner än vuxna djur, och som kanske även träffar på nya smittämnen om de byter miljö.

Kan man få biverkningar av en vaccination?

Biverkningar efter vaccination förekommer, men är tack och lov ovanligt. Lindriga biverkningar som ger milda, övergående symtom som lindrig feber, trötthet och nedsatt aptit kan ibland ses. Allvarliga biverkningar som överkänslighetsreaktioner och anafylaktisk chock är mycket ovanligt. Tecken på en överkänslighetsreaktion är nässelutslag, kräkningar, diarré och andningssvårigheter kontakta i så fall veterinär omgående.

Behöver mitt husdjur vaccineras inför en utlandsresa?

Om du vill ta med dig ditt husdjur på resa utomlands gäller speciella regler som du finner på Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se .

Vid resa utomlands måste hundar, katter och illrar vara id-märkta med mikrochip.

För resor till och från länder inom EU krävs att hundar, katter och illrar har ett EU-pass och är vaccinerade mot rabies. Utöver dessa minimikrav kan ytterligare vaccinationer och behandlingar mot fästingar och rävens dvärgbandmask krävas, beroende på vilket land du ska besöka.

För resor utanför EU varierar reglerna mera beroende på hur djurhälsan och risken för smittsamma sjukdomar är beskaffad i respektive land. Det kan det krävas en rad olika vaccinationer och provtagningar samt att intyg och behandlingar utförs av en officiell veterinär för att få resa. Jordbruksverket har en lista över officiella veterinärer i Sverige på sin hemsida, www.sjv.se. Ofta är det läns- och distriktsveterinärer som har detta förordnande.

Det är du som djurägare som är ansvarig för att själv ta reda på vilka krav som måste vara uppfyllda för att få resa.
Det är den officiella veterinärmyndigheten i de länder du ska resa till som bestämmer vilka regler som gäller för att få resa dit och du hittar alla regler för att resa tillbaka hem till Sverige på Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se. På Jordbruksverkets hemsida kan du också hitta länkar till anda länders veterinärmyndigheter för att informera dig om deras regelverk. Om du inte kan hitta information för det land du söker via Jordbruksverkets hemsida kan du i stället kontakta landets ambassad eller konsulat som kan hjälpa dig med att komma i kontakt med rätt myndighet.

Trevligt att du valt att kontakta oss

Vi tar inte emot bokningar online, ring oss för rådgivning och bokning!

Stockholms Djurklinik
Org nr 556411-7496 Stockholms Djurklinik, registred trademark