ULTRALJUD HUND, KATT OCH ANDRA HUSDJUR

Ultraljud är ett bra komplement till röntgen eftersom tekniken ger möjlighet att se insidan av djurets mjukdelar och organ. Tillsammans ger teknikerna en helhetsbild som ligger till grund för diagnostik och behandling.

Vänligen observera att med vårt ultraljud kan vi endast utföra enklare undersökningar. Har du frågor eller funderingar? Ring oss på 08-80 84 01

Vad kan veterinären se på ett ultraljud?

Med hjälp av ljudvågor kan man se och mäta blodflödet i hjärtats förmak, kammare och blodkärl. Man kan också titta på muskler, senor, leder, lever, njurar, prostata och urinblåsa. Ultraljud används också för att se om ett djur är dräktigt.

 

Inför ultraljudsundersökningen

Är det något särskilt man ska tänka på inför en ultraljudsundersökning? Ja, men förberedelserna ser olika ut beroende på vilken sorts undersökning ditt djur ska gå igenom. Det kan exempelvis handla om att undersökningen behöver göras när djuret är på fastande mage eller inte vara rastad. Vi informerar om vilka förberedelser som gäller i just ditt djurs fall i samband med bokningen.

 

Hur går en ultraljudsundersökning till?

Ditt djur känner sig trygg när du är med och ”håller tass”. Det är viktigt att djuret ligger stilla under undersökningen – bra bilder ger veterinären bästa möjliga förutsättningar till ett bra underlag till diagnostik. Det brukar inte vara något problem, men för djur som har svårt att ligga stilla kan det hjälpa med lugnande.

Det ska inte finnas någon luft mellan proben (det instrument som veterinären använder sig av när hen utför undersökningen) och området som ska undersökas. Därför rakas djuret innan undersökningen. Djuret undersöks när det ligger på en brits eller madrass – det beror på vilket område som ska undersökas. Undersökningen brukar ta mellan 10-30 minuter (tidsvariationen beror på vilken sorts undersökning som ska göras) och veterinären brukar kunna ge besked om diagnos eller hur man ska gå vidare med utredningen.

Stockholms Djurklinik

Org nr 556411-7496 Stockholms Djurklinik, registred trademark