TANDVÅRD HUND & KATT

Vi har personal som vidareutbildat sig inom tandvård för hund och katt. Det gör att vi kan erbjuda professionell tandvård både PTR (Professionell Tand Rengöring – tidigare kallat munsanering) och åtgärder såsom utdragning av skadade eller lösa tänder hos hund och katt samt behandling av FORL-angripna tänder hos katt.

Genom vårt samarbete med tandläkare Elisabeth Berglund har vi även förmånen att kunna erbjuda mer komplicerade behandlingar såsom rotfyllning, bedömning och behandling av bettfel, samt viss dental kirugi, som exempelvis parodontalkirurgi. Elisabeth har mycket hög kompetens och lång erfarenhet inom tandvård för hund och katt.

Vi arbetar med modern tandutrustning samt digital tandröntgen för att kunna göra fullständiga bedömningar av vilka problem som finns för att sedan kunna behandla dem på bästa sätt.

Mer om kattens & hundens tänder

Tandvård hos våra hundar och katter är något som uppmärksammats de senaste åren. Många hundar och katter har problem med sina tänder och som ägare kan det vara svårt att upptäcka problemet i tid. Träna ditt djur från tidig ålder att undersökas i munnen och att få tänderna borstade. Då är det lättare att upptäcka eventuella skador i tidigt skede.

Hur är hundens och kattens tänder uppbyggda?
Hundens och kattens tänder består anatomiskt av krona, hals och rötter. Stommen i tanden är tandbenet (dentin) som är en mineraliserad benliknande vävnad. I tandbenet finns kanaler där nerver och blodkärl går. Inne i tanden finns ett hålrum som kallas för pulparum. Där finns blodkärl, nerver och bindväv.

Tanden är fäst i käkbenet genom små bindvävstrådar som omger roten. Tandhalsen är övergången mellan krona och rot och täcks av tandköttet (gingiva). Tandkronan, som är tandens synliga del, täcks ytterst av emalj som är kroppens hårdaste material.

Hur många tänder har en hund respektive katt?
Hunden har 42 permanenta tänder och katten har 30 permanenta tänder. Hundens tänder består av tolv framtänder, fyra hörntänder och 26 kindtänder.

Katten har också tolv framtänder och fyra hörntänder. Antalet kindtänder är 14 stycken. Framtänderna används till fingnagning och putsning medan hörntänderna är till för att ta tag i bytet och slita bort köttstycken. De främre kindtänderna (premolarer) används för att tugga och de bakre kindtänderna (molarer) är till för att mala och krossa födan.

TANDBORSTNING

När ska jag börja borsta tänderna på min hund/katt?
Det bästa är att tidigt lära valpen/kattungen att tandborstning är en del av den dagliga rutinen. Det är dock aldrig försent att börja. Mekanisk rengöring med mjuk barntandborste eller en så kallad fingertuta av mikrofiber är det bästa sättet att hålla munnen ren. Blöt tandborsten/fingertutan före tandborstningen.
PRAKTISKA TIPS VID TANDBORSTNING

Acceptera hantering. Låt hunden sitta eller ligga ner. Den bästa positionen är om ägaren sitter snett bakom hunden.  Hunden måste lära sig att ägaren håller fast huvudet och nosen. Därefter ska hunden lära sig att ägaren får röra insidan av munnen. Kom ihåg att berömma hunden då den lär sig varje steg. Under denna fas används ingen tandborste eller tandkräm.

Introduktion av tandborste. Sen är det dags att lära hunden att fingrar och tandborste/fingertuta får användas i munnen. Börja med att dra fingrarna längs med tänderna och bakom mungipan. När fingeranvändningen har accepterats kan man gå över till fingertuta av mikrofiber eller tandborste. Använd gärna en mjuk barntandborste.

Borsta några tänder åt gången. Börja med två till tre tänder åt gången. Öka sedan gradvis antalet tänder som borstas.

Börja med utsidan av tänderna. Utsidan av tänderna i överkäken är lättast att borsta då hundens mun inte behöver öppnas. När hunden accepterat tandborstning i överkäken kan man börja med utsidan på underkäkens tänder. Om det går bra kan man försöka borsta insidan av tänderna. Om hunden inte accepterar borstning av tändernas insida är det bättre att borsta utsidan än inte alls.

Vinkla tandborsten. Försök hålla en vinkel på 45 grader i förhållande till tanden. Då borstas både tandköttskanten och utrymmet mellan tänderna effektivt. Varje tand ska borstas med 10 drag och det görs sektion för sektion med tre till fyra tänder åt gången. Insidan och ovansidan av tänderna borstas med tandborsten riktad rakt ovanifrån i underkäken och rakt underifrån i överkäken.

Borsta alla tandytor. Om det är möjligt bör alla tandytor borstas då plack och tandsten även bildas på insidan av tänderna.

Tandborstning på äldre hund. Introduktion av tandborstning på en äldre hund är bra att göra i anslutning till en redan existerande vana såsom efter måltid eller kvällspromenaden.

Daglig tandborstning. För att tandborstningen ska ha bra effekt bör den utföras dagligen.

Trubbnosiga hundraser. Hundar med kort nos har hudveck på nosryggen och kinderna som kan pressas upp mot ögonen och nosborrarna när läpparna lyfts upp. Försök att istället lyfta läppen utåt och för in tandborsten bakom mungipan. Fingertuta är att rekommendera då det går att känna att man borstar rätt eftersom det inte går att se tänderna vid den här typen av tandborstning.


Kom ihåg:
Trots daglig tandborstning behövs munsanering hos veterinär. Precis som hos oss människor så bildas tandsten som måste tas bort hos tandläkare/tandhygienist.

Är det bra att använda tandkräm vid tandborstningen?

Tandkräm är inte nödvändigt men kan vara en fördel för att positivt förstärka tandborstningen. Det är de mekaniska rörelserna med tandborsten som tar bort placken. Därför går det bra att endast fukta tandborsten med
vatten. Om tandkräm ska användas så är det bäst att använda en enzymtandkräm som både har en slipande och bakteriedödande effekt. Använd inte tandkräm avsedd för människor då den innehåller flour vilket kan vara giftigt för hunden/katten i för stora mängder.
Vad finns det för andra förebyggande åtgärder när det gäller tandvård?d?

Det finns olika sorters tandvårdsgeler som läggs på tänderna utan att borsta. Gelen bör innehålla klorhexidin och enzymer som har en bakteriedödande verkan. Dessa geler reducerar uppkomsten av plack men inte lika bra som tandborstning.

Klorhexidin för munnen finns både som lösning och gel. Vissa hundar/katter tycker inte om smaken av klorhexidinlösningen. Lösningens koncentration bör inte överstiga 0,2% och de allra flesta lösningar har koncentrationen 0,1-0,2%.

Både tandvårdsgel och klorhexidinlösningar ska ses som ett komplement till tandborstning och inte en ersättning.

Det finns ett foder som är speciellt utformat för att mekaniskt rengöra tänderna hos hund. Fodret är förebyggande vilket innebär att det ska användas på rena tänder. Därför behöver hunden/katten munsaneras hos veterinär innan fodret börjar ges. Effekten av fodret är dock inte så stor och kan inte ersätta tandborstning.

Tuggben kan vara ett bra komplement. Studier har visat att om hunden får speciella tuggben som den tuggar ordentligt på kan det minska förekomsten av plack och tandsten jämfört med hundar som inte får någon tandvård alls. Tuggben ska också ses som ett komplement till tandborstning.

De pulver som läggs på maten och sägs förebygga uppkomsten av plack och tandsten rekommenderas inte då det har mycket dålig effekt.

BETTFEL HOS HUND

Hur ser jag om min hund har ett normalt tandbett?
Normalt ska hunden ha ett saxbett i fronten, det vill säga att framtänderna i överkäken går strax utanför framtänderna i underkäken. Underkäkens hörntand ska passa mellan överkäkens hörntand och den yttersta framtanden. När hunden biter ihop tänderna ska hörntanden i underkäken inte komma i kontakt med hörntanden och den yttersta framtanden i överkäken.

När det det gäller kindtänderna så ska fjärde premolaren i underkäken passa in mellan den tredje och fjärde premolaren i överkäken.
Vad finns det för typ av bettfel hos hund?
Hundar kan lida av överbett, underbett och snedbett.

Överbett: ett kraftigt överbett hos hund kan leda till att tänderna i underkäken biter upp mot gomtaket och orsakar smärta vid tuggning. På en växande hund hämmas då tillväxten av underkäken och bettfelet förvärras ytterligare. Om bettfelet upptäcks i tid kan man försöka rätta till det genom att dra ut mjölktänderna i underkäken och stimulera hunden till att tugga vilket i sin tur ökar chansen för normal tillväxt av underkäken.
Ett lindrigt överbett där ingen tand biter mot gomtaket eller mot andra tänder kan hunden leva med.

Underbett är vanligt förekommande på flera raser såsom boxer, engelsk bulldog, chihuahua, mops, tibetansk spaniel med flera. Trångnosade (brachycefala) raser är värst drabbade. Bettfel är ärftligt och har genom avel blivit ”rastypiskt” trots att det är ett bettfel som kan orsaka besvär och lidande hos hunden. Om hunden inte biter ner med någon tand i munnens slemhinna, tandkött eller gom samt inte biter mot någon annan tand och snedställer den så orsakar inte underbettet något lidande. Däremot förhindrar underbettet den naturliga rengöring av tänderna som sker genom tuggning. Därför är det extra viktigt att borsta tänderna på en hund med bettfel.

Snedbett kan vara medfött, orsakas av trauma mot käken eller uppkomma på grund av kvarvarande mjölktänder som förskjutit bettet då de inte tagits bort/lossnat i tid. Ett snett bett som kan leda till eller redan orsakar smärta och svårighet att tugga måste åtgärdas. Tandreglering hos hund bör utföras i så tidig ålder som möljligt och före ett års ålder.

Ibland handlar det om att töja ut vissa delar av käken och ibland måste både mjölktänder och permanenta tänder dras ut för att kunna korrigera bettfelet på ett tillfredsställande sätt.

Det är inte lämpligt att avla på en hund med kraftigt bettfel då det är ärftligt.

MUNSANERING HOS VETERINÄR

Hur ofta behöver min hund/katt munsaneras hos veterinären? Måste djuret sövas?
Munsanering görs under narkos hos veterinären. Manuell tandstensborttagning på vaken hund/katt är inte att rekommendera då det inte går att få bort den tandsten som finns under tandköttskanten. Det är den tandstenen som bidrar till bildning av tandköttsfickor och som kan leda till tandlossning. Vid manuell tandstensborttagning finns dessutom risk för emaljskador då hundens/kattens emalj är mycket tunnare än hos oss människor.

Ett djur med friskt tandkött och normal plackbildning behöver oftast munsaneras med 12-18 månaders intervall.
Om hunden/katten däremot har tandköttsinflammation och djupa tandköttsfickor behövs munsanering med tre till sex månaders intervall och givetvis daglig tandborstning.
Vad händer när jag lämnar in mitt djur för munsanering?
Hunden/katten lämnas in på kliniken på morgonen. Djuret ska ha fastat sen klockan 12 kvällen före. Veterinären undersöker hunden/katten för att se om djuret är tillräckligt frisk för att kunna sövas. Ibland tas även blodprover före narkosen för att kontrollera hur inre organ som lever och njurar mår.

Djuret sövs och en tub placeras ner i luftstrupen. Djuret andas via tuben under narkosen och får syre och narkosgas. Tuben förhindrar också att vatten, saliv och tandstensrester kommer ner i lungorna.
På vår klinik använder vi oss av PTR som betyder professionell tandrengöring. Det innebär att all tandsten tas bort med hjälp av en ultraljudsscaler. Efteråt poleras tänderna för att få en blank och slät yta som plack och bakterier inte fäster lika lätt på. Veterinären och djursjukvårdaren räknar alla tänder, letar efter skador i munhålan och på tänderna och mäter tandköttsfickor. Om något onormalt upptäcks så röntgas tanden/tänderna. Mindre åtgärder brukar kunna utföras på en gång. Om större åtgärder behövs så behöver djuret komma tillbaka för ytterligare sövning och behandling.

När kan jag börja borsta tänderna på min hund efter munsanering?
Efter munsanering kan hunden/katten vara öm i tandköttet men det går bra att börja borsta försiktigt redan dagen efter. Ge blötmat eller uppblött torrfoder under den första veckan för att underlätta tuggning.
Om hunden får tänder utdragna i samband med munsaneringen är det bra att undvika borstning i det området under första veckan. Resterande tänder går dock bra att borsta som vanligt. Det är bra med ett återbesök till veterinär/djursjukvårdare efter två till fyra veckor.

Kan tandskador förebyggas?
Det är naturligt för hunden att undersöka saker med munnen och tugga för att smaka. Lär din hund att inte tugga eller bära på stenar och andra hårda föremål då det skapar stor risk för tandskador.
Undvik också lek med tennisbollar då ytan på tennisbollen är som sandpapper och kan slipa ner tändernas emalj.

ALLA TYPER AV TANDSKADOR SKA UNDERSÖKAS  AV VETERINÄR, HELST NÅGON SOM ÄR SPECIALUTBILDAD INOM TANDVÅRD.

MUNTORRHET HOS HUND

Kan hundar lida av muntorrhet och går det att behandla?
Precis som hos människor så kan hundar drabbas av muntorrhet. Underliggande orsaker till nedsatt salivproduktion kan vara ålder och vissa mediciner.

Fenemal som används till hundar som lider av epilepsi kan ge muntorrhet. Även antihistaminer kan ge samma biverkning. Vid muntorrhet ses ofta ökad plackbildning och tandsten. Ibland ses stora ömmande sår i tandköttet och munslemhinnan.

Det finns en speciell gel med långtidsverkande effekt som ökar salivproduktionen. Gelen ges med fördel till natten.

Uppmuntra hunden till att tugga mycket, till exempel på tuggben eller morötter då det stimulerar salivproduktionen.

KVARSITTANDE MJÖLKTÄNDER PÅ HUND

Kan hundar lida av muntorrhet och går det att behandla?
Precis som hos människor så kan hundar drabbas av muntorrhet. Underliggande orsaker till nedsatt salivproduktion kan vara ålder och vissa mediciner.

Fenemal som används till hundar som lider av epilepsi kan ge muntorrhet. Även antihistaminer kan ge samma biverkning. Vid muntorrhet ses ofta ökad plackbildning och tandsten. Ibland ses stora ömmande sår i tandköttet och munslemhinnan.

Det finns en speciell gel med långtidsverkande effekt som ökar salivproduktionen. Gelen ges med fördel till natten.

Uppmuntra hunden till att tugga mycket, till exempel på tuggben eller morötter då det stimulerar salivproduktionen.

TANDKÖTTSINFLAMMATION & TANDLOSSNING

Min hund/katt har en röd rand längs med tandköttskanten. Vad kan det bero på?
En röd rand längs med tandköttskanten där tandkronan börjar betyder att djuret har tandköttsinflammation (gingivit). Det är den vanligaste sjukdomen på hundar över tre års ålder. I munhålan finns normalt stora mängder bakterier på slemhinnor, i saliv och på tandytor. När bakterierna får växa fritt på tandytan så ansamlas beläggningar (plack) bestående av bakterier och matrester. När placken förkalkas bildas tandsten som syns som en gulbrun hård beläggning på tänderna. När plack ansamlas vid tandköttskanten leder det till att tandköttet blir inflammerat. Tandköttet blir rött och lite svullet och kan också få en blank och skinande yta. Blödningar kan också uppstå spontant.
För att förebygga och behandla tandköttsinflammation måste hunden/katten få sina tänder borstade dagligen. Om tandsten har hunnit bildas bör munsanering hos veterinär utföras innan tandborstningen påbörjas.

Vad händer om tandköttsinflammationen inte behandlas?
Om tandköttsinflammationen inte behandlas kan det leda till inflammation i tandens stödjevävnader. Detta tillstånd kallas för parodontit och betyder tandlossning.

Sjukdomen delas in i olika stadier. Först ansamlas bakteriebeläggningar (plack) vid tandköttskanten som leder till tandköttsinflammation och bildning av tandköttsfickor. Under plackbeläggningen kan speciella bakterier växa till och bilda svavelhaltiga föreningar som ger dålig andedräkt (halitosis). Infektionen sprider sig ner i tandköttsfickor mot tandens hals och rot och löser upp de små trådarna runt tandroten som håller tanden på plats i käkbenet. Till slut kommer tanden att lossna och även käkbenet runt om kan blir infekterat. Det kan gå så illa att underkäken går av pga käkbensinfektionen.

För att bedöma vilket stadium tandlossningen befinner sig i kontrollerar veterinären djupet på tandköttsfickorna, tillbakadragning av tandkött, blottade tandhalsar och käkbensförlust. Bedömningen sker då hunden/katten är sövd, tandsten har tagits bort och alla tänder har röntgats. Beroende på hur kraftig tandlossning hunden har så kan tänder i tidigt stadium lämnas kvar och de som är kraftigt ansatta dras ut. Förutsättningen för att lämna kvar tänder är att det inte finns några djupa tandköttsfickor och att det inte finns tecken på infektion runt tandroten och i käkbenet.

Hur behandlas tandlossning?
Djurägaren måste dagligen borsta tänderna på hunden/katten och komma in för täta kontroller hos veterinär/djursjukvårdare. Munsanering under narkos rekommenderas med tre till sex månaders intervall trots daglig tandborstning. Som komplement till borstningen kan klorhexidinlösningar (bakteriedödande lösning) för munnen användas antingen genom att borsta tänderna med lösningen på tandborsten eller skölja munnen några gånger i veckan efter borstning. Om det inte går att borsta tänderna så blir behandlingen att drabbade tänder dras ut.

Är vissa hundraser mer benägna att drabbas av tandlossning?
Tandlossning är mycket vanligt hos hund och framför allt hos mindre raser såsom chihuahua, yorkshireterrier, cavalier king charles och pudel (alla storlekar). Sjukdomen är kronisk och livslång och går inte att bota. Däremot kan den hållas i schack med daglig tandborstning och täta munsaneringar hos veterinären.
En hund som haft bra tandhälsa i större delen av sitt liv kan också få tandköttsinflammation och tandlossning då den blir äldre. En underliggande orsak kan vara muntorrhet som ofta uppkommer hos äldre hundar.

Kan en hund/katt leva ett fullgott liv utan tänder?
Ja, en hund/katt kan absolut leva ett bra liv utan tänder. Om djuret lider av tandlossning och alla tänder måste dras ut (vilket är ganska vanligt) så kommer den att må mycket bättre då den inte längre har ont i tänderna och munnen. Det går alldeles utmärkt att ge mjuk mat istället och det finns tandlösa hundar och katter som äter torrfoder utan problem.
Vid tanddragning försöker veterinären att, om det går, spara hörntänderna. Då hålls tungan bättre på plats i munnen. De besvär en tandlös hund/katt kan få är att tungan faller ut åt sidan och att de kan dregla mer.

Vad är egentligen tandsten?
Tandsten (cremor dentis) består av bakterier, deras biprodukter, saliv och död vävnad. Det finns två typer av tandsten.

Tandsten som bildas ovanför tandköttskanten kallas för salivsten. Denna typ bildas så fort som på två till tre dagar. De tänder som är belägna intill de stora spottkörtlarnas utförsgångar drabbas mest och innefattar utsidan på den fjärde premolaren i överkäken respektive första molaren i underkäken.

Tandsten som bildas under tandköttskanten kallas för serumsten. Den tar längre tid att bildas och har hårdare konsistens. Den är också svårare att få bort dels för att den är svårtillgänglig och fäster hårdare mot tandytan.

SKADOR PÅ MJÖLKTÄNDER & PERMANENTA TÄNDER

Om en hund/katt biter av en mjölktand, måste tanden dras ut?
Frakturer på mjölktänder måste alltid åtgärdas och det innebär att tanden dras ut. Då mjölktandens rot ligger mycket nära tandkronan på den underliggande permanenta tanden så kan en infektion i den trasiga mjölktanden skada den permanenta tanden.

Kan man rotfylla en skadad tand hos hund och katt?
Om hunden/katten är över ett och ett halvt år gammal och om tandfrakturen är okomplicerad så kan tanden räddas genom rotfyllning. Det är framför allt hundens/kattens hörntänder (som har en rot) som är lämpliga att rotfylla. Andra tänder som ibland kan vara lämpliga att rotfylla då tandfraktur uppstått är den stora kindtanden i överkäken (fjärde premolaren) och den stora kindtanden i underkäken (första molaren). Kindtänderna har tre respektive två rötter och om dessa tänder ska rotfyllas måste en specialutbildad veterinär utföra ingreppet. Hörntänderna och ovan nämnda kindtänder är de viktigaste för djuret och bör därför sparas om det är möjligt.

För att kunna rotfylla en tand hos hund/katt måste tanden vara färdigutvecklad vilket sker ungefär vid ett och ett halvt års ålder. En specialutbildad veterinär bör bedöma om tanden går att rotfylla. Efter rotfyllningen måste tanden röntgas efter sex till åtta månader för att se att fyllningen är tät och att det inte finns någon infektion i tanden. Om allt ser bra ut så röntgas tanden årligen.

Om den trasiga tanden inte går att rotfylla måste den dras ut. Annars finns det stor risk för att tanden blir infekterad och dör. Käkbenet runt tandroten kan också bli infekterat.

Stockholms Djurklinik

Org nr 556411-7496 Stockholms Djurklinik, registred trademark