RÖNTGEN AV HUND, KATT OCH ANDRA HUSDJUR

Vår digitala röntgenutrustning förenklar och effektiviserar röntgenundersökningen. Såväl röntgenmomentet som röntgenplåtsläsningen går snabbt och enkelt. Röntgen kan avslöja skelettfrakturer eller ledförändringar, liksom tumörer och metastaser. Förändringar på inre organ som hjärta och lungor kan också upptäckas med röntgen.

Vi är godkända av SKK för att utföra röntgenundersökningar av höftleder och armbågsleder som ska registreras i Svenska Kennelklubbens register.

 

Hur går det till att röntga ett djur?

För att röntgenbilderna ska bli optimala kan det vara nödvändigt att ditt djur få lugnande medel inför undersökningen. Det gör att det ligger stilla och slipper att undersökningen drar ut på tiden. När djuret är lugnt behöver man inte ta onödiga bilder och på så vis minskar också strålningsdosen.

Är det tänder som ska röntgas sövs djuret. Inför sedering och narkos undersöks djuret alltid av veterinär som bedömer om det föreligger någon ökad narkosrisk. Ibland kan ett blodprov behöva analyseras för att veterinären ska kunna göra en riskbedömning inför narkosen.

 

Sedering/sövning och själva röntgenmomentet

Vid sedering ges lugnande medel baserat på djurets vikt. Om djuret ska sövas får det lugnande och smärtstillande läkemedel innan narkosen, så kallad premedicinering. Efter ungefär 30 minuter efter premedicineringen brukar djuret kunna sövas. Narkosen startar oftast genom att djuret får narkosmedel i blodet via en venkateter. Därefter förs en andningstub ned i luftstrupen. Genom tuben får djuret både narkosgas och syrgas.

När djuret är sederat eller sövt placeras den kroppsdel som ska röntgas under röntgenapparaten. I samband med tandröntgen placeras en sensorhållare mot området som ska röntgas. Bildtagningen tar bara någon sekund och gör inte ont.

Det tar inte många sekunder innan röntgenbilden visas på dataskärmen. Om bilden har tillräckligt god kvalitet är undersökningen klar och veterinären brukar kunna bedöma röntgenbilden omgående.

 

Uppvaknande ur sedering och narkos

När röntgenundersökningen är avklarad är det dags att vakna till. För det sövda djuret innebär det att narkosmedlet stängs av och att djuret får andas ren syrgas tills det vaknar. Djur som har fått lugnade medel får ett uppvakningsmedel som gör att det vaknar igen och kan gå hem på egna tassar, även om de brukar vara lite trötta i några timmar efteråt.

 

Vilka får vara med under röntgenundersökningen?

Alla djur är olika. Medan en del djur mår bra av att matte eller husse är med under undersökningen, blir andra mer stressade. Om djuret sövs eller sederas behöver djurägaren inte finnas med i röntgensalen. Personal och djurägare som är kvar i undersökningsrummet medan röntgenbilderna tas får använda blyförkläden som skyddar mot strålningen. Personer som är under 18 år eller är gravida får inte utsättas för strålning.

 

Stockholms Djurklinik

Org nr 556411-7496 Stockholms Djurklinik, registred trademark