AVLIVNING AV HUND, KATT OCH ANDRA HUSDJUR

Beslutet om avlivning är svårt, något av det svåraste som en djurägare kan ställas inför. Du kan alltid prata med oss om du känner dig tveksam kring det svåra beslutet. Vi vet vilken jobbig situation du befinner dig i och kan göra en bedömning om vad som är bäst för ditt djur. Om det visar sig att det är dags att ta farväl av din vän ska du veta att vi gör vårt allra bästa för att den svåra stunden ska bli så lugn och fridfull som möjligt. 

Hur går det till?

När ni kommer till oss anmäler ni er i receptionen. Du kommer att få skriva under ett medgivande till avlivning. Om du inte är ägare till djuret behövs en fullmakt där det framgår att djurägaren godkänner avlivningen. Vi brukar gör klart alla papper och betalning innan vi börjar ge de första medicinerna. Det ska du slippa att göra efteråt när du är ledsen och troligen bara vill komma iväg för att hantera din sorg på det sätt som känns bäst för dig.

Du och ditt djur får så följa med en sköterska in på ett rum. Där kan du ställa ytterligare frågor och få svar på eventuella funderingar. Efter detta får ditt djur en lugnande spruta som ges i nackskinnet, ungefär som en vanlig vaccination. Efter cirka 15 minuter har ditt djur hunnit bli dåsigt eller somnat till lätt. Därefter får djuret en injektion med en överdos av narkosmedel som i ett första steg orsakar medvetslöshet, och till slut stannar hjärtat. Hela förloppet brukar ske lugnt och stillsamt, men ibland kan det förekomma att djuret suckar efter det att hjärtat har slutat att slå. Det händer inte alltid, men när det sker beror det av att musklerna runt lungorna snabbt får mjölksyra och kramp när blodet slutar cirkulera. En veterinär kommer in och lyssnar på hjärtat för att konstatera att det slutat slå. Efter att din vän har somnat in får du sitta kvar och ta farväl så länge du själv önskar.

Kremering

Efter att djuret har avlidit kommer det att kremeras. Vanlig kremering innebär att ditt djur kremeras tillsammans med andra djur och sedan sprids askan i minneslunden vid Mälardalens Smådjurskrematorium. Separat kremering innebär att ditt djur kremeras för sig och att askan sedan samlas ihop och placeras i en urna som du kan hämta oss hos efter ungefär två veckor.

Stockholms Djurklinik

Org nr 556411-7496 Stockholms Djurklinik, registred trademark