Om Stockholms Djurklinik

När Stockholms Djurklinik var till salu hösten 2016 var det aldrig någon tvekan för trion Adler att de skulle ta över. Här förverkligar de sina övertygelser om hur en bra djurvård ska drivas: med känsla, förnuft och en ständig lust att utveckla och förbättra verksamheten. Ett lyckat koncept – omfattningen av verksamheten har ökat sedan starten och många väljer att åka långt för att få komma hit.

 

Två veterinärer och en entreprenör. Djurägare som ser sina fyrfota vänner som självklara familjemedlemmar som följer med på resan, middagen och restaurangen. Vi pratar om familjen Adler, det vill säga chefsveterinär Åsa Mari Adler, veterinär Mia Adler och Max Adler, som driver Stockholms Djurklinik.

 

Djurvård utanför boxen

I augusti 2016 tog trion över kliniken. Strax innan hade såväl Åsa Maris som Mias och Max arbetsplatser (Nacka Djurklinik, Vettris och Arken Zoo) köpts upp av riskkapitalbolaget EQT.

– Riskkapitalbolagen är bra för branschen – de tillför kapital som möjliggör satsningar på utbildning och utrustning som ligger i absolut framkant. Men, konceptet är boxat och vi ville jobba friare, säger Max.

 

Tanken på en egen veterinärklinik hade legat och grott några år och när till salu-annonsen dök upp i Veterinärtidningen behövde Åsa Mari, Mia och Max inte fundera länge innan de bestämde sig för att ta steget. Stockholms Djurklinik är förverkligandet av visionen att förena kompetens och med det personliga, familjära och empatiska.

– Här får vi skapa en klinik som fyller de syften som vi tycker är viktiga. I slutänden handlar allt om att göra så mycket nytta som möjligt för djuren och deras ägare, säger Max.

 

Mycket veterinärklinik under ett tak

I dagsläget är Stockholms Djurklinik en av Stockholms större fristående och familjeägda veterinärkliniker.

Kirurgi, tandvård, poliklinik, utredning och rådgivning. Satsningen på fler undersökningsrum, ny röntgenutrustning, laboratorium, nytt sterilrum, ny tandvårdssal med ny utrustning, operationssal och fler lokaler har resulterat i en mer effektiv och säker vård. Dessutom finns möjligheten att ta emot fler patienter med kort varsel.

 

Besökare från hela Stockholmsområdet

Åsa Marie, Mia och Max tog över Stockholms Djurkliniks befintliga patienter i samband med övertagandet av kliniken. Sedan augusti 2016 har både gamla och nya besökare styrt stegen mot Stockholms Djurklinik när det har varit dags för ett veterinärbesök. Flera av dem är Åsa Maris patienter från tiden på Nacka Djurklinik.

Max tror att intresset för Stockholms Djurklinik till stor del beror på det personliga bemötandet och möjligheten att få komma till samma veterinär.

– Vi känner igen besökarna och det blir en kontinuitet i vården. Det är därför vi inte vill bli för stora – då riskerar vi att tappa det familjära och istället bli opersonliga och fyrkantiga, säger han.

Den höga kompetensen inom tandvård med tandregleringar och andra komplicerade behandlingar är ytterligare en anledning till att alltfler söker sig till Stockholms Djurklinik.

 

Stockholms Djurklinik – en arbetsplats att trivas på

I dagsläget har Stockholms Djurklinik 15 anställda, djurvårdare, djursjukskötare och veterinärer, med olika bakgrund och erfarenheter.

– Många har sökt sig hit själva och det är så vi vill ha det, vår personal ska verkligen trivas och vilja jobba här. Det ger en trevlig arbetsplats och inte minst bästa möjliga service för våra besökare, säger Max.

Stort personalinflytande och regelbundna utbildningar är två satsningar som gör att personalen trivs på Stockholms Djurklinik. Dessutom får eventuella hundar följa med på jobbet. Stockholms Djurklinik hade inte varit sig likt utan klinikhundarna.

 

Vinst som återinvesteras i verksamheten

Max menar att företagsvinster inte har något egenvärde i sig, men att de bidrar till säkerhet och utveckling.

– En seriös verksamhet har en strategi och affärsmodell som genererar en vinst, det skapar trygghet. Vinsten återinvesteras i verksamheten – på så vis kan vi fortsätta utvecklas i den takt och omfattning vi vill, säger Max.

Stockholms Djurklinik

Org nr 556411-7496 Stockholms Djurklinik, registred trademark