Foto: Sara Edsler

 

Konsten att rotfylla en hundtand

Mmmm, stenar. Berger des pyrénées-tiken Lycka kunde inte motstå impulsen att tugga på en sten. Resultatet? En rosafärgad och frakturerad framtand. Nu är tanden rotfylld och Lycka har lovat att hålla sig ifrån stenarna i fortsättningen.

 

När Lyckas tandfraktur upptäcktes bokades hon in på vår tandavdelning, där samtliga tänder röntgades. Vi kunde konstatera att den missfärgade tanden antingen behövde rotfyllas eller dras ut. Lyckas matte, Sara Edsler, valde det förstnämnda.

När är rotfyllning det bästa alternativet?

Rotfyllning är lämpligt för tänder som är viktiga för hunden – hörntänder och de stora kindtänderna i över- och underkäken. För att en rotfyllning ska kunna genomföras krävs att tanden som ska behandlas är färdigutvecklad. Det brukar ske när hunden är runt ett och ett halvt år. Det är viktigt att en specialutbildad veterinär avgör om tanden går att rotfylla.

 

Om en tand som inte är färdigutvecklad skadas kan den, efter bedömning, räddas genom en alternativ rotbehandling . Det är viktigt att den behandlas så snart som möjligt efter att skadan inträffat.

Hur går en rotfyllning till?

När veterinären har fastställt att rotfyllning går att genomföra sövs hunden. Rotkanalen rengörs mekaniskt och behandlas antibakteriellt innan den fylls igen med en tät sealer och ett gummimaterial. Slutligen läggs ett lock av komposit som förseglar fyllningen.

 

Det visade sig också att Lycka även hade mindre frakturer på flera tänder. Frakturerna var ytliga och det krävdes bara lite kompositfyllning för att laga dem. När allt var klart såg Lyckas tänder ut som tidigare. Nu slipper hon ha ont. Hundar kan äta och leka som vanligt redan dagen efter rotfyllningen. Det brukar inte göra ont efteråt.

 

 Nu är alltså allt frid och fröjd igen, men Lycka kommer att få göra återbesök på tandavdelningen. Tänderna behöver röntgas efter sex till tolv  månader för att säkerställa att rotfyllningen har lyckats.

– Om det ser bra ut vid den uppföljande röntgenundersökningen och prognosen bedöms som god, så gör vi inga fler planerade kontroller, säger tandläkare Elisabeth Berglund.

Tandfraktur hund

 Elisabeth betonar vikten av att hundägaren är noga med att regelbundet kontrollera den rotfyllda tanden så att den ser hel ut och att kompositfyllningen ser tät ut.

– Om tänder med blottlagd pulpa inte åtgärdas kommer munbakterier att leta sig djupare in i tandens delar ner i käkbenet och orsaka en infektion vid rotspetsen. Den processen sker inne i käkbenet och syns bara på röntgen. Det är därför viktigt att alltid låta en tandkunnig veterinär kontrollera avslagna tänder, säger hon.

Tandvärk kan yttra sig i att hunden…

 

slutar att tugga på leksaker

drar sig undan

är lättirriterad

undviker att tugga med sidan som gör ont

har dålig andedräkt