Vikten av att kolla hundens knölar ordentligt

Att upptäcka en knöl på sin hund skapar både rädsla och oro. Därför vill vi påminna om att alla knölar inte är tumörer. Men hittar du en knöl på din fyrfota vän är det dags för ett veterinärbesök – en tidig diagnos ökar chanserna att bota eventuella sjukdomar. 

Ofarliga knölar och elakartade tumörer

Det kan vara lätt att sätta likhetstecken mellan knölar och tumörer, men många hundar har faktiskt helt ofarliga knölar. Källan till oro kan visa sig vara en cysta, en lokal infektion eller inflammation, en böld, fettansamling eller en godartad tumör. Trots att de är ofarliga kan den här sortens knölar givetvis orsaka problem och obehag för hunden. Med hjälp av undersökning och prov/prover på knölen hittar vi fram till lösningen som får din hund att må bra igen. Cancer är en av de främsta dödsorsakerna bland hundar. Ungefär en av tre hundar drabbas av cancer. Många djurägare är beredda att göra allt som står i deras makt för att deras hund ska må bra och vara i livet så länge som bara är möjligt. Denna önskan, i kombination med avancerad utrustning och fördjupade kunskaper om hur elakartade tumörer ska behandlas, gör att allt fler väljer att ge hunden behandling vid ett cancerbesked. Det är viktigt att tumören upptäcks så fort som möjligt – om behandling sätts in i ett tidigt skede ökar chansen att hunden botas helt.

– Om din hund har en knöl som ser ”elak” ut, det vill säga växer fort, är sårig eller irriterad, då ska du inte vänta med att besöka veterinär. Detsamma gäller om hunden har ont, säger Stockholms Djurkliniks chefsveterinär Åsa Mari Adler.

På Stockholms Djurklinik kan vi utföra kirurgisk behandling och remittera dig vidare för eventuell fortsatt vård till cancerspecialister vid Anicura Djursjukhuset Albano, Universitetsdjursjukhuset i Uppsala eller Anicura Djursjukhuset i Jönköping där de till och med har möjlighet att utföra strålbehandling. Med rätt behandling kan även hundar med cancer vara symptomfria och må bra.

Hundens knölar i fokus – undersökning och provtagning 

 Undersökningen utförs av en av våra veterinärer och hela besöket brukar ta ungefär 30 minuter inklusive provtagning. Tiden kan variera en del utifrån vilka prover som behöver tas på hundens knöl. Hur går då en undersökning till?

– Vi gör en så kallad klinisk undersökning där vi känner och tittar på hela hunden. Vi kollar om hunden har ont någonstans, hur hjärta och lungor låter och tittar efter knölar. Om vi hittar en knöl tas vanligtvis ett cellprov för att säkerställa vad den består av. Cellprovet kan liknas vid en omvänd vaccination – celler sugs upp via en nål som förs in i knölen på hunden. Det brukar inte vara något problem att göra på en vaken hund, men är hunden väldigt rädd kan vi ge lugnande, förklarar Åsa Mari.

Cellprovssvaret kommer snabbt, redan under besöket eller senare under dagen. Svaret brukar kunna ge klara besked. Skulle något vara oklart skickas provet vidare till specialister på Universitetsdjursjukhuset som ger svar inom några dagar.

Vissa knölar går inte att ta cellprov på och ibland behöver cellprovet kompletteras för planering av operation. Då görs ett vävnadsprov (biopsi) och i samband med detta behöver hunden lugnande eller sövas.

Leta efter knölar på din hund

Undersök din hund regelbundet. Tänk på att hela hunden ska kännas igenom – knölar kan uppkomma överallt. Var uppmärksam på om hunden verkar ha ont.

– Se också till att göra en allmän hälsoundersökning varje eller vartannat år. En veterinär som undersöker hunden kan upptäcka saker som du inte lägger märke till, säger Åsa Mari.

Ta det säkra före det osäkra och boka in regelbundna veterinärbesök för att upptäcka eventuella knölar och annat som kan stå i vägen för din hunds välmående. Det är en investering för att få ett långt och frisk liv tillsammans!

Foto: Linnea Sjögren