Foto: Sara Edsler

Fästingar hund

Bara tanken på dem får det att krypa i de flesta av oss. En undersökning visar att så många som 20 procent undviker vissa områden och aktiviteter för att inte utsätta sig för dem. Vi pratar om fästingar. Hur ser man till att hunden inte tar med sig fästingar in och att den slipper fästingbett? Vilka hundsjukdomar kan fästingar orsaka och hur behandlas de? Och hur ska man egentligen ta bort en fästing?

 Min hund har blivit fästingbiten. När ska jag söka hjälp? 

Kontakta alltid din veterinär om du märker att din hund inte verkar må bra. Tecken på just fästingburna sjukdomar är trötthet, nedsatt allmäntillstånd, dålig aptit samt led- eller muskelvärk. Kom ihåg att tala om för veterinären att din hund har blivit fästingbiten.

Det är inte många månader vi kan sänka garden för fästingarna. Fästingsäsongen pågår mellan mars och november. När plusgraderna stiger till fyra, fem grader kryper fästingarna fram. De trivs som allra bäst längsmed kusten och i södra Sverige, men finns även längs hela Östkusten upp till Bottenviken, och längs älvdalarna. Skog och högt gräs, liksom skugga och fukt, är mumma för en fästing.

 

Svenska fästingar orsakar framförallt borrelios, anaplasmos och TBE hos våra fyrfota vänner. Här berättar vi om sjukdomssymptom och hur respektive sjukdom upptäcks och behandlas.

Borrelios hund 

Det är relativt vanligt med att svenska hundar bär på antikroppar mot borrelia. Det innebär att de har träffat på smittämnet och byggt upp ett skydd mot det utan att bli sjuka.

– Endast fem procent av hundarna uppvisar symptom. Bakterien, som överförs via fästingbett, attackerar stödjevävnad som finns i ledkapslar och senor där den orsakar en inflammation som gör att det blir trångt och gör ont, förklarar Stockholms Djurkliniks veterinär Ulrika Forshell och tillägger att hundar inte får de karaktäristiska ringar som är signifikanta för klinisk borrelios hos människa.

Borrelios kan orsaka feber, dålig aptit, trötthet, ledbesvär och vandrande hälta – besvär som även kan vara symptom på fästingburna sjukdomen anaplasmos. Många hundar bekämpar borrelios-infektionen på egen hand. Borrelios har inte orsakat några kända dödsfall i Sverige.

 

 Hur upptäcker veterinären borrelios?

Inledningsvis tar veterinären tar upp en anamnes på patienten för att skapa sig en bra bild av utgångsläget. Anamnesen innefattar hundens aktuella symtom och ska helst innefatta feber, trötthet och foderleda, sjukdomshistorik inklusive fästingbett för att peka på borrelios. Gör den det tas blodprov för att se om det finns antikroppar. Det är den sammanlagda avvägningen som leder till en eventuell behandling,

 

Hur behandlas borrelios?

Vid konstaterad borrelia finns flera behandlingsalternativ. Dels kan hunden få smärtstillande och antiinflammatorisk medicin, dels antibiotika. Även när man inte har någon annan diagnos som verkar rimlig kan en provbehandling sättas in.

– Men man gör det motvilligt eftersom det är bredspektrumantibiotika. Man försöker undvika antibiotika in i det längsta, säger Ulrika. 

Granulär anaplasmos hund

Liksom i fallet med borrelios blir de allra flesta hundar som fått granulocytär anaplasmos aldrig sjuka eller bekämpar infektionen på egen hand. Få infekterade hundar visar symtom, men i de fall som symptom förekommer liknar de borrelios-symptom: feber, dålig aptit, trötthet, ledbesvär och vandrande hälta. Mängden röda och vita blodkroppar kan påverkas och blödningar i slemhinnor kan också förekomma. Varken återkommande eller kroniska besvär eller dödsfall har rapporterats i samband med granulocytär anaplasmos.

Hur upptäcker veterinären anaplasmos?

Efter att veterinären har tagit en anamnes som styrker misstanke om anaplasmos kan en titt på blodutstrykning i mikroskop bringa klarhet i frågan. Men inte alltid.

– Med tanke på att det finns många liter blod i kroppen och man endast tittar på droppe kan man missa förändringarna i de vita blodkropparna som är typiska för tillståndet. Då kan man välja känsligare diagnostik av blodproven, berättar Ulrika.

Hur behandlas anaplasmos?

En hund som har insjuknat i anaplasmos brukar tillfriskna utan behandling.

– Anaplasmos är mindre allvarlig i sin karaktär än borrelios och därmed enklare att vänta ut med symptomatisk behandling som febernedsättande. Antibiotikabehandling är omtvistat och beror förstås på hur dålig hunden är. Man får se till det enskilda fallet – om hunden har något annat underliggande som gör att de är svagare eller känsligare kan antibiotika vara aktuellt. Det är inte svart eller vitt, det finns inget som är 100 procent inom biologi och medicin, säger Ulrika.

 

TBE hund

TBE är ytterligare en sjukdom som orsakas av fästingbett. TBE överförs av ett virus och överföringstiden från fästing till djur är ögonblicklig.  Till skillnad mot borrelios och anaplasmos är TBE en mycket aggressiv sjukdom i de få bekräftade fall där hundar har drabbats. Hunden får en svår hjärnhinneinflammation som påverkar nervsystemet. I dokumenterade fall, framförallt från Centraleuropa, beskrivs symptom som hög feber, kramper, förlamning och nedsatt medvetande. De flesta TBE-infekterade hundar blir inte sjuka.

 

Hur upptäcker veterinären TBE?

Eftersom sjukdomsförloppet hos en hund med TBE är snabbt och våldsamt har TBE-diagnoser kunnat konstateras först när hunden har dött. I Sverige har hittills inga kliniska fall av TBE upptäckts, men Ulrika menar att det inte innebär att TBE bland svenska hundar inte förekommer.
– Veterinärer ser fall där de misstänker TBE, men inte har något sätt att bevisa det på eftersom ägare kanske inte vill låta obducera sina hundar. Men sedan har vi ju kanske 400 fall per år med människor med kliniskt manifesterad TBE och 100-200 av dem som får kognitiva problem i all framtid. Att i princip inga hundar, eller katter, drabbas av TBE skonar ju inte oss människor från viruset.

 

Eksem till följd av fästingbett 

Hundar kan få klåda och fukteksem (kallas även hot-spots och dermatit) till följd av fästingbett. Huden och pälsen blir kladdig och gör ont. Fukteksem har en förmåga att sprida sig snabbt och är vanligast bland hundar med lång och/eller tät päls.
– Det gäller att fånga eksemet när det är väldigt nytt. Man kan börja med att klippa bort pälsen i en stor cirkel i området så att man har koll på hur eksemet utvecklar sig, hålla området torrt och tvätta med klorhexidin-schampo. Börjar eksemet växa är det dags att kontakta veterinär. Antibiotikabehandling kan vara aktuell, säger Ulrika.

 


Hur kan jag se till att min hund slipper fästingar? 

De förebyggande preparaten utvecklas ständigt och marknaden bjuder på flera alternativ. Dels kan man sätta in förebyggande åtgärder vars effekt är att fästingarna trillar av innan de hinner bita. Det andra alternativet är att använda preparat som förgiftar fästingen när den biter.
– Båda har för- och nackdelar. En del människor gillar inte tanken på att det finns insektsgift i pälsen på deras hund. Å andra sidan kan det ju vara skönt att fästingarna inte kan gå vidare till andra familjemedlemmar eftersom de dör. Använder man medel som kräver att fästingen måste bita innan kan man tänka på att fästingburna sjukdomar smittar vid bett, säger Ulrika.

Några preparat kräver endast ett behandlingstillfälle medan andra behöver toppas upp med jämna mellanrum. Apoteket säljer såväl receptfria som receptbelagda preparat som har vetenskapligt dokumenterad effekt mot fästingar. De finns i olika varianter: Spot on, spray, halsband och tuggtabletter.

 

Ta del av tillverkarens anvisningar innan du behandlar hunden och tänk på att några av fästingpreparaten för hund är giftiga för katt. Barn ska inte heller utsättas för preparaten innan de har torkat och du ska förstås också undvika direkt kontakt med medlet.

Trots att biverkningarna har minskat i takt med preparatens utveckling kan fästingpreparat ge upphov till biverkningar såsom magbesvär, klåda, håravfall eller rodnad och i sällsynta fall neurologisk påverkan som darrningar och slöhet. Om biverkningar uppstår av halsband brukar det räcka med att ta av det. Har hunden behandlats med spot-on ska det djuret schamponeras ordentligt med diskmedel, som effektivt löser upp hudfettet och avlägsnar de aktiva substanserna. Kontakta veterinär om du känner dig osäker på om hunden behöver behandlas för sina besvär.

Gå igenom hundens päls

Ta för vana att kamma igenom hundens päls efter varje promenad – förhoppningsvis hinner du ta fästingarna när de ännu inte slagit läger. Fästingar brukar ta ett tag på sig innan de beslutar sig om var de ska bita till.


Hur du tar bort en fästing 

Eftersom risken för att hunden får i sig smitta ju längre fästingen sitter kvar ska fästingen avlägsnas så fort som möjligt.
– Man kan ta tag i fästingen och dra rakt ut, utan att klämma sönder den – inte vrida eller ha på smör eller någonting annat, säger Ulrika.

Fästingborttagare eller en smal pincett som man placerar precis bakom huvudet funkar också.
– Med dem riskerar man inte att pressa sönder fästingen som då kräks ner i hunden.

Tvätta sedan rent bettstället med desinfektionsmedel. Tvål och vatten fungerar också alldeles utmärkt.


 

Skydda din hund från fästingar utomlands

Ju längre söderut i Europa man kommer, desto större är risken att hundar blir bitna av den bruna hundfästingen (Rhipicephalus sanguineus). Den bruna hundfästingen sprider flera allvarliga sjukdomar, som babesios, monocytär ehrlichios och hepatozoonos.

På senare år har man även funnit exemplar av den brokiga hundfästingen (Dermacentor reticulatus) i både Danmark och Sverige. Fästingen kan bära på såväl TBE som hundbabesios.


Vinterfästingar

Om du hittar fästingar på din hund under vintern bör du spara och skicka in dessa för analys, fråga din veterinär om hjälp. Det finns fästingarter vi normalt inte har i Sverige. Har du fått in utländska fästingar behöver det åtgärdas med sanering.

En djupdykning i ämnet svenska fästingar

Det finns många sorters fästingar, alla med olika favoritdjur. Anders Lindström, som forskar vid Statens veterinärmedicinska anstalt, berättar mer om dem i artikeln Nu har fästingarna fått svenska namn. Vågar du läsa?