RESA MED HUSDJUR

Det finns en mängd lagar och regler som styr vad som gäller för att du ska få resa med dina husdjur. Reglerna skiljer sig åt mellan olika länder, beroende på vilka sjukdomar och smittor som förekommer i landet. Avsikten med reglerna är att hindra att farliga smittor sprids.

Det är alltid du själv som djurägare som är ansvarig för att hålla reda på vad som krävs och att du uppfyller samtliga krav som ställs. Tänk på att du behöver uppfylla kraven både i det land du reser till och sedan även kraven för att få resa till Sverige från det land du besökt.

På Jordbruksverkets hemsida, www.sjv.se , finns alla regler om att resa med djur. Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) är Sveriges expertmyndighet i veterinärmedicin. På SVAs hemsida, www.sva.se , finns mycket nyttig information om vad du som djurägare bör tänka på för att inte drabbas av otrevliga överraskningar när du reser med ditt husdjur. Det finns ofta rekommendationer om ytterligare försiktighetsåtgärder utöver vad som är tvingande krav enligt lagar och förordningar.

För att resa med din hund, katt eller iller inom EU och till Norge krävs att djuret har ett EU-pass.

För att resa från Sverige till Finland (inklusive Åland) och Norge behöver din hund avmaskas mot rävens dvärgbandmask. Avmaskningen måste göras av en veterinär 1-5 dygn innan du anländer till destinationslandet och ska intygas i hundens EU-pass. Katter behöver inte avmaskas.

Ditt husdjur måste vara vaccinerat mot rabies för att få resa till alla andra länder utom Norge. Eftersom både Sverige och Norge sedan länge är fria från rabies krävs inte rabiesvaccination för att resa mellan dessa länder.

Vid resa till länder utanför EU kan det krävas att intyg och behandlingar utförs av en officiell veterinär. I Sverige är länsveterinärer och distriktsveterinärer officiella veterinärer och de har en särskild stämpel som bevis på sitt uppdrag.
Många fåglar och exotiska djur behöver särskilda intyg för att få resa, och sådant kräver noggrann planering i god tid för att kunna genomföras. Om du vill resa med exempelvis kanin, marsvin eller andra smådjur går det bra att göra det inom EU utan att djuren behöver pass eller rabiesvaccinering. På Jordbruksverkets hemsida, www.sjv.se , finns regler för olika djurarter och under vilka förutsättningar de får resa.

Kontakta oss

 

Vi svarar så fort vi kan på e-post som skickas via det här formuläret.

 

Ring oss på 08-80 84 01 om...

  • ditt ärende är brådskande
  • du behöver rådgivning
  • du vill boka tid hos oss

Stockholms Djurklinik
Org nr 556411-7496 Stockholms Djurklinik, registred trademark