Rangordna följande alternativ efter vad som är viktigast för dig när du väljer arbetsplats.
Ju fler stjärnor desto viktigare.
Lön/Ersättning och förmåner
Kunna påverka Schema
Möjlighet till specialistexamen
Jourtjänstgöring
Varierade arbetsuppgifter
God stämning kollegor emellan
Rimligt arbetstempo
Avsaknad av Jourtjänstgöring